Några uppdrag, aktiviteter och evenemang

Way out West , mediapartner

Under 9 år ansvarade jag för samarbetet mellan Way out West och Metro. Jag var projektledare för både B2B samt B2C. Genom samarbetet skapade Metro en festivalbilaga, ny produkt, som genererade nya intäkter till Metro. Årligen möte Metro festivalbesökarna på plats i Slottsskogen genom att ha olika aktiveringar som förgyllde målgruppens besök, ett uppskattat mervärde för festivalbesökarna. Det var ett mycket uppskatt sätt att bygga relationer med sin målgrupp. I arbetet ingick ansvar för VIP-eventet för Metros viktigaste kunder som genomfördes under Way out West helgen, dit ca 150 st gäster dök upp varje år.

Är du nyfiken på hur vi jobbade med att förstärka varumärket genom att förgylla besöket för festivalbesökarna så är du välkommen att kontakta mig!

Göteborgs Kulturkalas, mediapartner

Under 7 år ansvarade jag för samarbetet mellan Göteborgs Kulturkalas och Metro. Var projektledare för både B2B samt B2C. Samarbetet innebar bland annat att Metro ansvarade för försäljningen av annonsutrymme i en programtidning, ny produkt. Samarbetet genererades nya intäkter till Metro. Metro mötte festivalbesökarna med en interaktiv aktivering och skapade starka strukturella band med sin målgrupp. Metro tillförde festivalen ett mervärde som uppskattades mycket. Även under Göteborgs Kulturkalas genomfördes uppskattade kundevent för ca 50 st gäster/år.

Är du nyfiken på hur vi jobbade med att förstärka varumärket genom att förgylla besöket för festivalbesökarna kontakta mig!

Julstaden Göteborg, mediapartner

Under 5 år ansvarade jag för samarbetet mellan Julstaden Göteborg och Metro. Vi skapade temat MetroJul både på stan och i tidningen. En specialutgåva (ny produkt) av Metro med jultema generade nya intäkter till Metro. Under hela december månad per år mötte vi Göteborgarna på stan med aktivering som förgyllde deras besök i stan. Mycket uppskattat och som förstärkte varumärket hos målgruppen.

Är du nyfiken på hur vi jobbade med att förstärka varumärket genom att förgylla besöket för Göteborgarna kontakta mig!

Melodifestivalen, mediapartner

Under 5 år ansvarade jag nationellt för samarbetet mellan Melodifestivalen och Metro. Jag var här huvudprojektledare inom Metro för samarbetet. Samarbetet innebar bland annat att Metro ansvarade för försäljningen av annonsutrymme i en programtidning, som distribueras ut i alla arenor som Melodifestivalen besökte i landet. Detta event genererade nya intäkter till Metro. I aktiviteten ingick ansvar för aktiveringen i alla arenor som skulle möta besökarna. En utmaning att göra något som förgyllde besöket på kort tid inför TV-sändningarna. Ansvarade för 2 st VIP-aktiveringar i Malmö, Göteborg och Stockholm. Totalt ca 500 st gäster/år.

Är du nyfiken på hur vi jobbade med att förstärka varumärket genom att förgylla besöket för Göteborgarna kontakta mig!

Göteborgsgirot, projektledare & kommunikationsansvarig

Under våren 2017 hoppade jag in på kort varsel som projektledare för att genomföra Göteborgsgirot. Under uppdraget ansvarade jag för partnerträffar, dialog med både partner och deltagare via mejl och Facebook, dialog med eventbyrå som genomförde de olika loppen samt eventbyn på Heden. Det var ett kort och intensivt uppdrag som var mycket roligt och lärorikt.

Stampen, GP & TTELA, konsultuppdrag

Under perioden november 2017 till 2018 gick jag in och stöttade dåvarande marknadsdirektör på Stampen. Uppdraget var att se över alla samarbeten som GP hade och utvärdera dem, ge rekommendation på vilka de skulle fortsätta med, som gick i linje med affärsmålen. Jag såg över deras rutiner samt mallar och justerade dem till de aktuella regler som gäller. Projektledare för GP:s aktivering som skulle möta löparna som sprang Göteborgsvarvet 2018. GP Pepp hade som syfte att peppa löparna på två olika geografiska platser i Göteborg. En mycket uppskattad aktivering bland löparna.

Jobbade även med TTELA och stöttade dem i att se över sin sponsringstrategi. Vi tittade på vilka samarbeten som gynnade TTELAs affärsmål. Skapade rutiner och mallar för hur TTELA skall jobba med sponsring/samarbete.